Haslou
AANMELDEN

Als je lid wil worden bij Haslou nodigen we je uit om nader kennis te maken. We geven dan een introductie, laten het complex zien en kunnen dan mogelijk antwoorden geven op vragen die er zijn.
Ouders van junioren, d.w.z. kinderen vanaf 5 t/m 18 jaar, kunnen contact opnemen met Jan Verboort (vz) of Roger Peerenbooms (jtc).

Senioren kunnen contact opnemen met Rob Haenen.

Telefoongegevens vind je op de commissies pagina.

Klik hier voor het Aanmeldingsformulier.

Een kind kan vanaf 5 jaar worden aangemeld.

We werken niet met een wachtlijst. Indien een tussentijdse aanmelding het maximaal aantal spelers in een team te boven gaat, gaan we met de coach en de ouders om de tafel zitten om een passende oplossing te vinden.

Elk nieuw lid heeft recht op 2 proeftrainingen voordat een definitieve keuze wordt gemaakt.

AANMELDEN ALS JEUGDLEIDER

Heb je interesse om ons vrijwilligerskader te komen versterken als jeugdleider?

Neem dan contact op met Jan Verboort voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Als jeugdleider word je bij de KNVB aangemeld als lid.

Daarnaast wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor je aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

OVERSCHRIJVING

Wil je voetballen bij Haslou maar voetbal je nu nog bij een andere vereniging? Dan heb je een overschrijving nodig.

Overschrijvingen kun je sinds begin 2016 digitaal laten regelen door je aan te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving in gang gezet.

Het spreekt voor zich dat je ook dient af te melden bij de oude vereniging!

Te volgen stappen bij een overschrijving:

1. speler meldt zich af bij de oude vereniging (vermeldt hierbij dat het een overschrijving betreft) en krijgt de relatiecode mee

2. speler meldt zich met de relatiecode bij de nieuwe vereniging

3. speler levert het ingevulde aanmeldingsformulier in bij de nieuwe vereniging

4. speler wordt aangemeld; hierdoor wordt de overschrijving in gang gezet.

AFMELDEN

Afmelden kan ALLEEN SCHRIFTELIJK via het e-mailadres haslouledenbeheer@gmail.com

Afmelden bij een leider of bestuurslid is NIET voldoende.

De afmelding wordt hiermee namelijk niet in gang gezet. Hierdoor worden er door de vereniging onnodig kosten gemaakt. Daarnaast wordt dan ook de contributie van het lid ingehouden. Dit zorgt voor vervelende verrassingen bij beide partijen.

ADRESWIJZIGING

Ga je verhuizen?
Geef dan ook je nieuwe adres per mail door aan de voetbalclub!

haslouledenbeheer@gmail.com

Het doorgeven van een adreswijziging is een verantwoordelijkheid van de speler (of ouder/ verzorger).

CONTRIBUTIE

De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt:

€ 165,- voor Senioren
€ 120,- voor Junioren (JO19-JO15)
€ 110,- voor Pupillen (JO13-JO8)
€ 100,- voor MF-jes (JO7)
€ 85,- voor het 2e en 3e kind
€ 80,- voor Veteranen
€ 50,- voor Steunende leden
€ 60,- bij aanmelding per 01-01 van een kalenderjaar.

Contributie-inning gebeurt aan het begin van het nieuwe seizoen.
De contributie dient vóór 7 september betaald te zijn.

Leeftijd is maatgevend, niet het team waarin men speelt.

Bij tussentijdse afmelding wordt de contributie niet teruggestort.

SBB_beeldmerk

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!