Haslou
Privacyverklaring voor het gebruik van Veo Video Analyse camera

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de Veo Video Analyse camera door Haslou. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonlijke gegevens.
In deze verklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen.

Verzamelde informatie

De Veo Video Analyse camera verzamelt beeldmateriaal van voetbalwedstrijden die plaatsvinden op onze locatie. Dit beeldmateriaal kan spelers, coaches, en andere betrokkenen tonen.
Het gehele speelveld wordt gefilmd. Personen worden niet individueel gefilmd. 

Gebruik van verzamelde informatie

Het verzamelde beeldmateriaal wordt gebruikt voor de analyse en verbetering van sportprestaties, coachingdoeleinden, en tactische evaluaties.
Dit materiaal kan intern worden gebruikt door trainers, coaches, en teamleden om inzicht te krijgen in spelpatronen, individuele prestaties en teamstrategieën.

Bescherming van persoonlijke gegevens

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om het verzamelde beeldmateriaal te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, manipulatie, verlies, of openbaarmaking.
Alleen geautoriseerd leden van Haslou hebben toegang tot deze gegevens. 

Bewaartermijn

Het verzamelde beeldmateriaal wordt maximaal 3 jaar bewaard, binnen de EU.

Delen van informatie

Het verzamelde beeldmateriaal wordt niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven genoemde doeleinden.

Uw rechten

U heeft recht op inzage en verwijdering van de beeldmaterialen die betrekking hebben op uw persoon. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw beeldmateriaal door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Contact

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, het gebruik van de Veo Video Analyse camera, of als je een verzoek wilt indienen met betrekking tot inzien of verwijderen van jouw beeldmateriaal, neem dan contact met ons op via de contact pagina.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of bij te werken. We raden je aan om deze pagina regelmatig te controleren op updates.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!