Haslou

HOOFDBESTUUR

Lei Ummels (voorzitter)
tel: 06-53261109

Richard Diederen (secretaris)
tel: 06-36071972
haslousecretaris@gmail.com

Jeroen Herberighs (penningmeester)
hasloupenningmeester@gmail.com

Vivian van Golde (algemene bestuurszaken)
tel: 06-29275198

Jan Verboort (algemene jeugdzaken)
tel: 06-80153665

Frank Ummels (accomodatiebeheer)
frankummels@gmail.com

 

LEDENADMINISTRATIE / CONTRIBUTIE

Monique Meller
tel: 06-17724500
haslouledenbeheer@gmail.com

  • Financieel Contactpersoon
  • Contactpersoon Volontario
  • ook voor het aanvragen en insturen van je VOG

 

WEDSTRIJDZAKEN

Roger Cobben
tel. 06-83550543 

voor senioren: haslousenioren@gmail.com
voor jeugd: hasloujeugd@gmail.com

Gastheer/gastvrouw:
Zaterdag: Jan Verboort
Zondag: -

 

TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN (TC)

Luc Feij
 

JEUGDBESTUUR

Jan Verboort (voorzitter)
tel: 06-80153665 
janverboort@hotmail.com

Patrick van Well (secretaris)
tel: 06-24185607 
patrickvanwell@hetnet.nl

Roger Cobben (wedstrijdsecretaris)
tel: 06-83550543
hasloujeugd@gmail.com

Paul van Golde (materiaalbeheer)
tel: 06-15364172
paul.van.golde@xs4all.nl

Peggy Smeets (externe toernooien) 
tel: 06-38748854
smeets2004@home.nl

Stan Jacobs 
tel: 06-29170707
stanjcbs@gmail.com

Roger Peerenbooms (Jeugd Technische Commissie)
tel: 06-21806636
r.peerenbooms@gmail.com

 

COORDINATOREN JEUGD

JO17 / JO19: Math Wouters en Gé Linssen

JO12 / JO15: Roel Ramaekers

JO7 / JO11: Roger Peerenbooms 

 

COMMISSIE SPONSORING
e-mail: diederen.richard@gmail.com

Lei Ummels (voorzitter)
Luc Feij
Richard Diederen
Cyriel Dubislav

 

KANTINEBEHEER

Bart Fredrix / BarTkeeper
tel: 06-18129293

 

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!