Haslou

HOOFDBESTUUR

Lei Ummels (voorzitter)
tel: 06-53261109

Patrick van Well (secretaris & algemene jeugdzaken)
tel: 06-24185607
haslousecretaris@gmail.com

Monique Meller (penningmeester & ledenadministratie)
tel: 06-17724500
haslouledenbeheer@gmail.com

Vivian van Golde (algemene bestuurszaken)
tel: 06-29275198

Jan Verboort (algemene jeugdzaken)
tel: 06-80153665

Rob Haenen (technische commissie senioren)
tel: 06-53840702

Rick Ummels (locatiebeheer)
tel: 06-13593129

 

WEDSTRIJDZAKEN

Roger Cobben
tel. 06-83550543 

voor senioren: haslousenioren@gmail.com
voor jeugd: hasloujeugd@gmail.com

Gastheren:
Nico Steps (zaterdag)
Rick Ummels (zondag)

 

COMMISSIE SPONSORING

e-mail: haslousponsoring@gmail.com

Lei Ummels (voorzitter)
Luc Feij
 

TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN (TC)

Rob Haenen 
tel. 06-53840702

JEUGDBESTUUR

Jan Verboort (algemene zaken)
tel: 06-80153665 
janverboort@hotmail.com

Patrick van Well (algemene zaken)
tel: 06-24185607 
patrickvanwell@hetnet.nl

Roger Cobben (wedstrijdsecretaris)
tel: 06-83550543
hasloujeugd@gmail.com

Paul van Golde (materiaalbeheer)
tel: 06-15364172
paul.van.golde@xs4all.nl

Peggy Smeets  (externe toernooien) 
tel: 06-38748854
smeets2004@home.nl

Stan Jacobs 
tel: 06-29170707
stanjcbs@gmail.com

Rob van Lienen (technische commissie)
tel: 06-40344127
lienenrv@outlook.com

Roger Peerenbooms (technische commissie)
tel: 06-21806636
r.peerenbooms@gmail.com

 

KANTINE / BESTUURSKAMER 

046-4234725

KANTINEBEHEER

Bart Fredrix
tel: 06-18129293

 

BEHEER WEBSITE / FACEBOOK

Stefan Frusch
tel: 06-15055782
fortunafan_40@hotmail.com

Monique Meller 
tel: 06-17724500 
haslouledenbeheer@gmail.com

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!