Haslou
De huisregels van Haslou zijn
 1. Iedereen is welkom
 2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
 3. Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
 4. Wij laten de kinderen hun spel spelen
 5. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
 6. Als er problemen zijn, maken we er melding van
 7. Wij vloeken, schelden en pesten niet
 8. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
 9. Wij discrimineren niet
 10. Wij zijn sportief en respectvol, geweld is uit den boze

Bij ongewenst gedrag treedt het bestuur handhavend op.

Maatregelen

Indien een lid of bezoeker tijdens het bezoek aan het sportcomplex zich niet aan de huisregels houdt, behoudt het bestuur zich het recht voor om een van de volgende maatregelen te nemen:

 1. het geven van een waarschuwing;
 2. het geven van een officiële berisping;
 3. directe verwijdering van het complex;
 4. ontzegging van de toegang tot het complex voor bepaalde of onbepaalde tijd;     
 5. schorsing lidmaatschap voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 6. royement van het lid;
 7. ontheffing uit functie;

Het uitvoeren van bovenstaande maatregelen is een discretionaire bevoegdheid van het bestuur.  Alvorens de maatregelen 4 t/m 7  worden genomen zal het bestuur de persoon in kwestie horen.

Genomen maatregelen (m.u.v. 1 en 3) worden schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

Wij hebben RESPECT voor alles en iedereen binnen Haslou.

Aanvullende brief met gedragsregels

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!