Haslou
Terugblik en vooruitblik jeugdafdeling
Woensdag 15 juni 2022

JEUGDAFDELING

Seizoen 2021/2022/2023  een korte terug- en vooruitblik ! 

Een uitgebreid dankwoord als opening voor onze jeugdleiders en coaches is helemaal op zijn plaats! Toen ook SV Haslou in de ijzeren greep van corona was, hebben de trainers ervoor gezorgd dat voetbal werd verzorgd in de vorm van trainingen. Ze hebben als het ware de club in de lucht gehouden. Een aantal teams maakte zelfs van de zaterdag een derde oefenmoment in de week. Wij vinden dit geen automatisme of er gewoon bij horen, integendeel, dit tekent de inzet en het bevlogen bezig zijn en sporten mogelijk blijven maken voor de kinderen!
Aan het einde van het seizoen nemen we jammer genoeg altijd afscheid van een aantal vrijwilligers. Namens de vereniging zijn we jou veel dank verschuldigd!
Laten we nog eens benadrukken, iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij, samen zijn we en dragen we de club. Iemand die een uurtje per week kan vrijmaken voor de vereniging is net zo waardevol als iemand die er meer tijd in steekt, we zijn blij met elke bijdrage, die niet vanzelfsprekend is, maar waar we wel afhankelijk van zijn.

Enkele actiepunten voor het voetlicht.

Terugbezorgen van de in bruikleen gegeven kleding
Onze materiaalman Paul zal een schrijven opstellen voor het inleveren van de poloshirts en winterjassen van de vrijwilligers die gaan stoppen.

Sluiting sportcomplex
Op vrijdag 1 juli wordt het ouder-kind georganiseerd en kan het complex dat weekend worden gebruikt voor een laatste training. De technische commissie van junioren en senioren zal een schrijven rond sturen, wanneer de trainingen opnieuw worden opgestart in augustus.

Publicatie indeling teams
Morgen of overmorgen zal de technische commissie de concept-teamindeling voor het nieuwe seizoen publiceren. Hierover is uitvoerig overleg gevoerd aan de voorkant met coördinatoren en coaches. Wij hanteren bij de indeling het sleutelwoord “dynamisch”, omdat een indeling gedurende het seizoen kan worden gewijzigd. Na publicatie is er een week radiostilte, de tc is dan niet bereikbaar.

Bezetting nieuwe teams met coaches
We merken dagelijks dat het steeds moeilijker wordt, geschikte begeleiding voor de jeugdteams te vinden. En dat terwijl het juist bij deze hobby zo’n uitdaging is! En dat terwijl SV Haslou intern en extern voor scholing kan zorgen. Kom ons alsjeblieft helpen of neem eens contact op, uw kind en elk kind verdient een coach!

Benoeming opleiding coördinator
Dennis Peerbooms is afgelopen week vastgelegd voor een nieuwe functie binnen de club. Alle jeugdteams zullen de steun en kennis van Dennis gaan krijgen en ondervinden. Zijn voornaamste taken: begeleiden van coaches, verzorgen en verbeteren van trainingen binnen het ontwikkelen van een clubbreed voetbaltechnisch beleid.

Rol ouders op sportcomplex
We juichen ouders op het complex toe, mits zij zich houden aan onze spelregels of normen en waarden. Coaching en schreeuwen langs de lijn bijvoorbeeld zal niet worden toegestaan. In voorkomende gevallen zullen we ouders op ongewenste vormen aanspreken.

Toptoernooi BVO’s
Op zondag 4 september is het sportcomplex het toneel voor een mega toptoernooi, voor de 3e maal georganiseerd, leeftijdscategorie JO12. Alle eventuele thuiswedstrijden worden omgezet naar uitwedstrijden. De werkgroep kan op een aantal vlakken nog vrijwilligers gebruiken, neem daarvoor contact op met Erik Royen of Patrick van Well.

Afronding
De meeste teams hebben tot nu toe doorgetraind, dat zal worden afgebouwd. De toernooien zijn onder meer een leuke afsluiting met het team. De drie kampioensteams hebben natuurlijk nog een extra reden gehad om te vieren. Vele spelers van JO07 t/m JO15 waren present op de 26e sleep-inn, net zoals de talrijke begeleiders. Afgelopen zondag hebben we trouwens een succesvolle barbecue party beleefd met meer dan 200 aanwezigen. Hopelijk kunnen we op vrijdag 1 juli nog een keer massaal samen afsluiten en ons amuseren tijdens het traditionele ouder-kind toernooi!

Tenslotte wensen we alle vrijwilligers, spelers en ouders een fijne en zorgenvrije zomervakantie toe en we hopen jullie weer fris en fruitig op ons sportcomplex te ontmoeten na de zomerstop!


Namens het jeugdbestuur, Jan

Meer recent Haslou nieuws

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!