Haslou
Vertrouwenspersoon voor SV Haslou
Woensdag 7 oktober 2020

Vertrouwenspersoon SV Haslou
SV Haslou is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin elke persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet SV Haslou er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden. Om deze reden wordt er bij SV Haslou een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Onze vertrouwenspersoon stelt zich binnenkort zelf voor met een concrete taakomschrijving!

Meer recent Haslou nieuws

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!