Haslou
Actueel verzoek van bestuur
Donderdag 25 november 2021

Beste coaches, vrijwilligers, ouders, spelers, belangstellenden,
  

Enkele actuele vragen namens het bestuur:
Op verzoek van onze wedstrijdsecretaris willen we dringend een beroep op de coaches en contactpersonen doen. In deze bizarre tijd van corona zijn afmeldingen aan de orde van de dag. Roger heeft het er heel druk mee, niet alleen met het correct verwerken van de afmelding maar ook met het opnieuw inplannen op een ander moment. Wij verzoeken jullie dan ook de afmelding niet echt last minute te doen, maar tijdig. Er moeten namelijk nogal wat handelingen worden verricht voordat het kringetje rond is. E-mailadres Roger Cobben voor jeugdteams is hasloujeugd@gmail.com Voor seniorenteams is dat haslousenioren@gmail.com Roger is telefonisch bereikbaar onder 06-83550543.


Ofschoon er voor de jongste leeftijdsgroepen geen stand bij de KNVB wordt opgemaakt en bijgehouden, is het toch zeer zeker de bedoeling de eindstand van elke wedstrijd door te geven aan onze wedstrijdsecretaris. Op zaterdag bij thuiswedstrijden kan dat eenvoudig door de bestuurskamer binnen te stappen na afloop en het resultaat aan gastheer Nico te melden. Het is niet de bedoeling dat Nico coaches moet nalopen.


Het aantal bestuursleden binnen ons hoofdbestuur bedraagt slechts 5. Voor een vereniging van rond de 500 leden is dat overduidelijk een te gering aantal. Er zijn legio taken die daardoor naar het tweede plan dreigen te schuiven. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar versterking! Bij interesse kunt u mailen naar dit emailadres of bellen naar 06-80153665. Ook bestaat de mogelijkheid een reguliere bijeenkomst bij te wonen om te kijken hoe het bevalt. Misschien kent u iemand uit uw familie of kenniskring die hiervoor in aanmerking komt?                                                                                      Help ons deze gezonde vereniging gezond te houden!

Meer recent Haslou nieuws

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!