Haslou
Bijeenkomst rond statuten niet mogelijk
Zaterdag 13 november 2021

Bericht inzake 2e Algemene Ledenvergadering

Op 8 november - tijdens de algemene ledenvergadering in de kantine -  is het agendapunt "Wijziging statuten" besproken.  Ofschoon de bijeenkomst redelijk werd bezocht, was niet het vereiste aantal leden aanwezig om de nieuwe statuten vast te stellen. De procedure schrijft voor, dat binnen een termijn van 4 weken een 2e bijeenkomst dient te worden uitgeschreven en gehouden. Hierbij is een bepaald aantal aanwezige leden niet relevant.

Echter, door de aangescherpte corona maatregelen is het in tijd gezien onmogelijk aan deze termijn te voldoen. We rekenen als bestuur op jullie begrip. Verder zeggen wij toe om - zodra de omstandigheden het weer toelaten - een 2e ALV bijeen te roepen.

 Groetend, het hoofdbestuur

Meer recent Haslou nieuws

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!