Haslou
Verklarende communicatie
Zaterdag 28 augustus

Uitleg vanaf de bestuurstafel

We durven gerust te stellen dat er al jaren niet met zoveel zorgvuldigheid is gewerkt en getracht, een passende indeling voor het nieuwe seizoen samen te stellen voor alle jeugdteams. De teleurstelling en zelfs frustratie bij de technische commissie is dan ook behoorlijk groot te noemen. Op deze site willen we jullie, ouders en spelers, een korte uitleg geven waar we tegenaan lopen. En gewoon, omdat jullie er recht op hebben en niet weten wat er achter de schermen speelt. Alle spelers en trainers zijn voor afloop van de laatste training bevraagd naar het al dan niet doorgaan na de zomervakantie. Natuurlijk houd je rekening met een marge en enkele onverwachte dingen. Maar het is werkelijk verbijsterend, in de groepen JO17 en JO19 hebben we verhoudingsgewijs veel afmeldingen krijgen te verwerken in de afgelopen weken. Studiewijziging, wisseling van hobby, een betaald bjbaantje of een vriendinnetje dat niet voetbalminded is, we hebben kortom alle varianten gehoord. Zo heeft deze ontwikkeling ertoe geleid dat we een team JO17-3 noodgedwongen hebben moeten terugtrekken met de daaraan verbonden hoge boete voor de club. Met de trainers van JO17-2 is  afgesproken dat de overgebleven 17-3 spelers met 17-2 kunnen meetrainen. Aanvang a.s. maandag 30 augustus. Verder is met de coördinatoren afgesproken dat we eerst een start maken met trainen alvorens de teams opnieuw worden ingedeeld. Concreet komt er op neer dat we eerst kijken naar de exacte aantallen voordat er geschoven gaat worden. Verwacht wordt dat de meeste mutaties in 17-2 en 19-2 zullen plaatsvinden.

In de leeftijdscategorie JO12 en JO13 zoeken we verder nog dringend naar begeleiding en coaches. Mocht er bij het lezen van deze boodschap belangstelling bestaan bij u als ouder of weet u kandidaten die wij zouden mogen benaderen: geef het direct door aan Roger Peerenbooms, vz technische commissie, 06-21806636. Bij voorbaat hartelijk dank!

Tenslotte willen we gaarne onder uw aandacht brengen dat elke maandag vanaf 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur een spreekuur is ingericht. U bent welkom!

Het jeugdbestuur

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!