Haslou
CONCEPT Teamindeling 2021-2022
Zondag 6 juni

CONCEPT-INDELING TEAMS          SV Haslou jeugdafdeling 2021-2022
En dan is het eindelijk zover, de indeling van de teams voor het hopelijk coronavrije nieuwe seizoen is bekend. Sommigen vergelijken het met pakjesavond, een aangename verrassing of toch niet helemaal gekregen wat je besteld had. 
Onze technische commissie heeft het voor de kiezen gehad het afgelopen seizoen. Nauwelijks of geen wedstrijden, een onwezenlijke periode in het leven van iedereen. Toch besloot de tc al in een vroegtijdig stadium niets aan het toeval over te laten en de tanden erin te zetten.
De aanstelling van coördinatoren per leeftijdsgroep was natuurlijk een juiste aanpak en erg helpend bij het correct indelen van de teams. Daarbij is er goed gecommuniceerd met de zittende en komende coaches. Alle spelers zijn daarbij voor het voetlicht gekomen en beoordeeld. Natuurlijk zijn er factoren die de indeling bemoeilijken, zoals het beschikbare aantal spelers, de (on)mogelijkheid van dispensatie, het wegplukken van spelers door BVO’s, bepalingen van de KNVB, e.d. Een gouden greep bleek ook de trainingsmogelijkheid voor alle teams op de zaterdagen. Normaliter de wedstrijddag, maar door veel teams nu benut voor een derde training. Ook hebben we –zonder teams met naam te noemen- leuke initiatieven zien ontstaan. Daarom een vet compliment naar alle leiders en coaches die het huidige seizoen ondanks de pandemie de rug recht hebben gehouden en hun kids voorzagen van een prima voorbereide training en begeleiding!
Naast het indelen van de spelers betekent uiteraard de bezetting van de coaches ook een jaarlijkse megaklus. We hopen daarin te slagen en sluiten niet uit links of rechts een beroep te moeten doen op u als ouder.
Met de vernieuwde aanleg van de velden op ons sportcomplex snijden we een volgende uitdaging aan, we zullen als grote familie nog meer dan voorheen, rekening moeten houden met elkaar. Twee natuurgrasvelden en een kunstgrasveld vragen om een uitgekiend en rechtvaardig trainingsschema. Hierover kunnen we op dit moment nog geen mededelingen doen. Zodra e.e.a. bekend is en ook de aanvangsdatum van de trainingen, zullen we dit via app en website berichten.
Tenslotte, bedenk dat aan deze indeling veel zorg is besteed! Desondanks blijft het mensenwerk en een enkel schoonheidsfoutje is niet uitgesloten. Indien u naar aanleiding van de indeling vragen heeft, verzoeken we u die te stellen en te bewaren voor het vaste spreekuur, elke maandagavond van 19.00 – 20.00 uur, in de bestuurskamer, ingaande 14 juni. 
                                                                                                Elsloo, juni 2021 Jeugdbestuur SV Haslou

Concept teamindelingen seizoen 2021 - 2022                     Technische toelichting bij diverse keuzes
 o De coördinatoren van diverse leeftijdsgroepen JO07 t/m JO19 hebben afgesproken met elkaar, dat tussentijdse individuele mutaties in overleg met een desbetreffende trainer mogelijk zijn, bv aan het einde van een fase. Concreet betekent dat dus dat spelers - op basis van duidelijke evaluatie en uitleg naar speler en zijn of haar ouders tijdelijk of langere termijn  naar een ander team overgeplaatst kan worden. Dit is enkel en alleen bedoeld om positief bij te dragen aan de ontwikkeling van spelers. Zo kan het zijn dat spelers ervaring opdoen in een hoger team; of dat spelers juist weer even zelfvertrouwen kunnen krijgen als ze een tijdje in een ander team spelen. Voor alle duidelijkheid; coördinatoren en trainers zullen hierbij zorgvuldig en in goed overleg met elkaar te werk gaan, en ouders zullen altijd bij een dergelijke verandering betrokken worden.
o De coördinatoren van de leeftijdsgroepen JO12-JO15 hebben afgesproken dat de keepers van de JO13-1&2 na elke kwart-fase wisselen van team. Dat betekent dat ze beide twee competities in de JO13-1 en twee competities in de JO13-2 spelen.
o De coördinatoren van de leeftijdsgroepen JO12-JO15 hebben voor het opstellen van twee JO13 teams, drie spelers die seizoen 20-21 uitkomen voor de JO11-2, doorgeschoven naar de JO13-2. Hiermee komt het totaal JO13 spelers op 25. Hiervan is een JO13-1 opgesteld van 12 spelers en een JO13-2 van 13 spelers. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een mogelijkheid om beide JO13 teams op minimaal 13 spelers te krijgen.
o Samen met een grote portie zorgvuldigheid vermelden we onderstaand de uitgangspunten voor selectie om te komen tot de beste teamindeling op dit moment. Aspecten die worden gewogen zijn: leeftijd, kwaliteit, aantallen spelers en het sociale aspect.


Overige punten van belang per juni 2021
o Eventuele individuele gesprekken over teamindeling worden tijdens het spreekuur op maandag 14 juni (19.00 – 20.00 uur) aangevraagd. Dit i.v.m. de radiostilte die we gedurende een week hebben afgesproken. Afhankelijk van de vraag zijn van de zijde van de vereniging de jeugdvoorzitter en/of de coördinator van de leeftijdsgroep bij het gesprek aanwezig.
o In verband met de aanleg van de velden is het trainingsschema 2021-2022 niet tijdig beschikbaar. Het zal een uitdaging worden om voor elk team  een eerlijke verdeling tot stand te brengen qua trainingshoeveelheid en qua bepaling natuur- of kunstgrasveld. Zeker nu de aanleg al weken achterligt op het geplande schema. Wordt vervolgd.
o In principe blijft het voor alle teams mogelijk om te blijven trainen tot 2 juli. De teams JO13 t/m JO19 starten op maandag 23 augustus hun eerste trainingsweek, de overige teams op maandag 30 augustus.
o De 4 Regio Cup zaterdagen op 5-12-19-26 juni worden in de oude samenstelling van het team gespeeld.

JO7

JO8

JO9-1

JO9-2

JO10-1

JO10-2

JO10-3

JO11-1

JO12-1

JO12-2

JO13-1

JO13-2

JO15-1

JO15-2

JO17-1

JO17-2

JO17-3

JO19-1

JO19-2
 

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!