Haslou
Info inzake inrichting en aanleg sportvelden 2021
Woensdag 10 februari

Het bestuur wil U graag op de hoogte houden van de vernieuwing van de velden van Haslou.Recent hebben we overleg hierover gehad met de gemeente Stein en Buro Kragten ; de regievoerende firma.
Zoals bekend krijgen we 3 velden; een kunstgrasveld en twee grasvelden.
Veld C (waar nu nog paarden lopen )wordt een grasveld. Hiermee wordt begonnen medio april van dit jaar. Het veld wordt voorzien van een beregeningsinstallatie ,LED verlichting, afrastering en dug outs.
Het maaien gebeurt met een grasrobot.Dit veld is volgens de planning speelklaar medio augustus.
Veld B is nu nog een kunstgrasveld en wordt vervangen door een grasveld zoals het C-veld; met beregeningsinstallatie, LED verlichting (ter vervanging van de huidige verlichting)en maairobot.
Dit veld wordt aangepakt na afloop van het huidige seizoen (onzekerheid ivm Covid-19),echter uiterlijk in juni dit jaar. De oplevering is gepland voor oktober dit jaar.
Veld A is een kunstgrasveld en hiervan wordt de toplaag vervangen door een nieuw kunstgras.De kwaliteit wordt minimaal gelijk aan het huidige kunstgras met een infill die nog te kiezen is ivm milieu eisen.
Veld A wordt ook voorzien van LED verlichting en afhankelijk van de infill met additionele milieumaatregelen. Veld A wordt gerenoveerd in juli van dit jaar en is dus speelklaar bij aanvang van het komende seizoen.
Het bergingsbassin achter veld A wordt vergroot en geschikt gemaakt als reservoir om in extreem droge periodes ( met een sproeiverbod) toch de grasvelden te kunnen blijven besproeien.Tevens wordt dit bassin voorzien
van een kunststof afdeklaag die beloopbaar is zodat ballen hierop blijven liggen en dus makkelijk opgehaald kunnen worden. Tevens vergroot dit de veiligheid.
Resumerend: we kunnen het lopende seizoen maximaal gebruik maken van de huidige velden en starten komend seizoen met 1 kunstgrasveld en 1 grasveld. Vanaf oktober komt het 2e grasveld beschikbaar.
Haslou is vertegenwoordigd in de bouwcommissie en in overleg kunnen kleinere aanpassingen nog gerealiseerd worden.
We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!