Haslou
Respect voor hulpdiensten en andermans spullen
Dinsdag 9 februari

Beste leden, vrijwilligers en ouders,

Wij zijn allemaal getroffen door de impact van de maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus te beperken. Het invoeren van de avondklok is daarbij een vergaande maatregel.

Wij begrijpen natuurlijk dat het invoeren van die avondklok een behoorlijke inperking van onze vrijheid is en dat mensen hier grote moeite mee hebben. In Nederland zijn wij allemaal vrij om hierover een mening te hebben en ook om hiertegen te demonstreren. Maar als het invoeren van de avondklok gebruikt wordt om rotzooi te trappen, spullen van andere mensen te vernielen en bewust de confrontatie met de politie op te zoeken, dan wordt een grens overschreden.
Met afschuw heeft het bestuur kennis genomen van de rellen in onze eigen gemeente op de eerste avond dat de avondklok van kracht was en op maandag in onze buurgemeente Sittard-Geleen.

Bij Haslou staan wij voor respect voor elkaar, voor anderen en voor andermans spullen. We willen en kunnen geen begrip tonen voor het gedrag van de relschoppers in onze regio en daarbuiten.
Als leden van onze vereniging besluiten om nu of in de toekomst bewust de avondklok te negeren om deel te nemen aan rellen, ongeregeldheden of andere ondermijnende activiteiten, dan zal het bestuur genoodzaakt zijn passende maatregelen tegen deze leden te nemen.

We zijn trots op al onze leden en vrijwilligers die ook in deze moeilijke tijd veel tijd en energie in onze club steken.  Iedere dag zijn tientallen vrijwilligers voor Haslou in de weer o.a. met het trainen van onze jeugdleden.
In zo’n mooie club als Haslou is geen plaats voor relschoppers, plunderaars en mensen die geen respect tonen voor het gezag in Nederland.

Elsloo, 09-02-2021        Bestuur SV Haslou

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!